Aanmelding

Aanmelding kan op eigen initiatief of op verwijzing van een (huis)arts.

Op basis van de problematiek en intakeformulier wordt een behandelaar toegewezen en kan een intakegesprek worden afgesproken.

Intakegesprek

Tijdens dit kennismakingsgesprek onderzoeken we samen verder uw hulpvraag en problematiek om zo een gepaste behandeling te kunnen voorstellen. Die kan bestaan uit gesprekstherapie of medicamenteuze behandeling of een combinatie van beide. Indien nodig wordt aanvullend psychodiagnostisch onderzoek voorgesteld in functie van de behandeling.

Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. Deze worden door uw behandelaar gemaakt.

Kostprijs

De consultaties bij de psychiater worden gedeeltelijk terugbetaald via het ziekenfonds. De psychiaters binnen ons centrum werken niet aan het geconventioneerde tarief. Voor gesprekken bij de psycholoog is vanaf 2018 door sommige ziekenfondsen een (beperkte) terugbetaling voorzien. U kan dit best zelf bevragen bij uw ziekenfonds.

Annuleren van afspraken

Gemaakte afspraken kunnen bij uw behandelaar zonder kosten geannuleerd worden via sms of email ten laatste 24 uur op voorhand.

Bij laattijdige annulatie kan een verzuimvergoeding aangerekend worden.

Verslagen, medicatievoorschriften en attesten

Voor het afleveren van voorschriften of verslagen, invullen van documenten of attesten dien je fysiek aanwezig te zijn. Je maakt hiervoor best een afspraak.

Parkeren

Parkeren kan vooraan het gebouw in de parkeervakken op de grasdallen of aan de zijkant aan de inkom (2 plaatsen). De inrit naar de parkeergarage dient wel vrij toegankelijk te blijven.

Crisis

Voor dringende hulp kan u ook terecht bij de huisartsenwachtdienst en de spoedgevallendienst van een algemeen ziekenhuis. De huisarts van wacht kan u eventueel doorverwijzen naar een Psychiatrisch Mobiel Crisisteam (www.noolim.net).

Wat hebben we te bieden?

Door de samenwerking van psychiaters, psychologen en een ergotherapeute, kunnen we een multidisciplinaire aanpak in functie van de hulpvraag aanbieden. Zo kan psychotherapie met een medicamenteuze behandeling of vaardigheidstraining gecombineerd worden.

Bekijk ons volledig aanbod