De Dokterspraktijk Dreesen-Hauwaert (verder Praktijk genoemd) kan geen garantie bieden over de veiligheid, noch over de continue beschikbaarheid van deze website en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hier, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg van is.

Verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie ten behoeve van derden van de aangeboden informatie  is enkel mogelijk mits uitdrukkelijke toestemming van de Praktijk. 

De Praktijk kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van deze website of websites waarnaar wordt verwezen, noch van de inhoud van deze website(s).

De informatie van de website heeft een louter algemeen karakter en is niet direct bestemd voor individuele personen noch voor concrete situaties. Alle verantwoordelijkheid berust steeds uitsluitend bij diegene die de betreffende informatie gebruikt, op welke wijze ook.

Alle hulpverleners werkzaam in de Praktijk zijn verzekerd via hun verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

De door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens worden altijd verwerkt conform de geldende wetgeving. De verwerking van persoonsgegevens blijft altijd beperkt tot de beoogde doelstelling. Deze persoonsgegevens worden nooit aan derden bekend gemaakt.

Om een afspraak te maken vind je de nodige info via het contactformulier. Via deze weg worden er  nooit medische vragen behandeld. De informatie in de mail is alleen bestemd voor de geadresseerde(n) benoemd in de verzendlijst. Gebruik van deze informatie door derden is verboden omdat dit bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten die beschermd is door een beroepsgeheim. Indien u deze e-mail per ongeluk ontvangt of het duidelijk is uit de inhoud van deze e-mail dat dit bericht niet voor u bestemd is, dient u de e-mail direct te vernietigen en is het u verboden om deze informatie te gebruiken of te verspreiden aan andere personen. De afzender neemt geen verantwoordelijkheid voor schade, die ontstaat door het gebruik van de gegevens en/of documenten die middels deze e-mail worden verspreid.

De Praktijk slaat geen informatie verkregen via de website op die direct aan je gerelateerd is.

Om de privacy van patiënten en medewerkers te beschermen, is het niet toegestaan om foto's, films en geluidsopnames te maken op het domein van de praktijk (zowel binnen als buiten), tenzij dit vooraf wordt gevraagd aan één van de medewerkers en er duidelijk toestemming voor wordt gegeven.