Wat is schematherapie?

Schematherapie werd ontwikkeld door psycholoog Jeffrey E. Young.  Het is een gedragstherapeutische behandeling met een bewezen doeltreffendheid voor mensen met een persoonlijkheidsproblematiek. Tijdens de therapie wordt er gewerkt met schema's en modi.

Schema's zijn erg sterke overtuigingen die zijn ontstaan in je jeugd en je telkens belemmeren om te bereiken wat je wilt. Young beschreef 18 schema's die kunnen ontstaan bij niet vervulde emotionele basisbehoeften tijdens de kindertijd. Modi zijn manieren of copingsstrategieën die we als kind hebben aangeleerd om met de gevoelens die bij deze schema's horen, om te gaan. We onderzoeken tijdens de therapie de kind-modi, de dysfunctionele-modi, de ouder-modi en de gezonde volwassene-modus.

Doelstelling

Heel wat mensen ervaren moeite met het herkennen, bespreken en omgaan met soms heftige en overspoelende gevoelens, die vaak een terugkerend patroon vormen. Hierdoor dreigen ze soms de controle te verliezen over hun gedrag of lopen ze vast in relaties. Het doel van deze therapievorm is het inzicht krijgen in de aanwezige schema's en systematisch aanleren, oefenen en versterken van hun vaardigheden om op een andere manier om te gaan met deze gevoelens zodat deze patronen worden doorbroken waardoor er minder negatieve emotionele gevolgen ontstaan.

Emotionele basisbehoeften als kind:

  • een veilige band met andere mensen hebben
  • onafhankelijkheid en zelfstandigheid ontwikkelen
  • de vrij­heid ervaren om je behoeften en emoties te uiten
  • spontaan kunnen zijn en plezier hebben 
  • duidelijke grenzen opgelegd krijgen